❤ Always on my mind ❤ 

Black Bodygurds Alto 2020

Black Ballerina Dargo 2011 to 2018

Black Ballerina Ecko 2012 to 2016

Dobergaarden Forever Cika 2010 to 2011

Kim Bimba di Altobello 2006 to 2013

Destiny Dina di Altobello  2007 to 2010

Last Nikos di Altobello 2007 to 2008

Platek's Black Zharon 1996 to 2003

Bianca Jupiter 1992 to 2003

Nikos 1988 to 1996

Ally 1985 to 1996