Baggrund/ 

A Bit of Background

Mit navn er Charlotte Utuak Nielsen. Her ved Kennel Black Bodyguards er jeg drevet af et mål; at gøre min del i at gøre Dobermann sund og stærk til arbejde. Jeg vejer mine hundes velbefindende meget og giver masser af socialisering. Alle mine hunde bor inde i huset, og hvalpene bliver født og vokser op med mig, og jeg er sammen med dem 24/7 de første 8 uger. Jeg lægger stor vægt på både fysisk og mental sundhed i min avl. Jeg følger mine hvalpe gennem deres liv, og jeg er altid tilgængelig for den nye ejer. 

 Jeg fik min første Doberman i 1986 i mit barndomshjem og ❤ en gang dobermann altid dobermann ❤ 

I 2014 startede min rejse med Kennel Black Bodyguards. Mine linjer er sportshunde. Jeg startede i 2014 på udkig efter en tæve, der passer til Black Ballerina Dargos stamtavle. Der var flere ting, der bare skulle opfyldes, såsom sundhed, drift, sind og skønhed. Det tog 2 år, før disse blev fundet, og Ibiza von der Leibgarde blev valgt. Så gik de næste år med socialisering, træning, sundhedstest, shows og Dobermann avlskåring ZTP og kennelnavn... alt gik op i en større enhed med succes❤ Jeg kan ikke ønske mig en bedre Dobermann-tæve end Ibiza. Hun elsker mennesker, elsker at træne - hvad enten det er spor, lydighed eller C-arbejde, hun kommer med en energi og glæde, der er imponerende, og derhjemme er hun rolig og elsker at have det sjovt. 

Dargo måtte jeg desværre sige farvel til i 2018 ☹ Han fik en skade i 2016, hvilket betød, at han blev opereret, men effekten af ​​denne operation var aldrig helt god, så jeg valgte at give ham fred. Dargo var min første hanhund, som jeg trænede IGP med, og med mine evner som hundefører kom vi ikke langt, men som min træner siger: det er ikke hunden, men dig Charlotte! Han elskede at træne, komme med på cykletur, være på tur og være sammen med mine børn og mig. Hans sind var sundt og blidt. I sine 7 år forsøgte han aldrig at kæmpe med andre dyr - han ville hellere lege ❤ make peace not war ❤ Dargo var en af ​​de mest vidunderlige dobermann, jeg har haft gennem alle mine mange år med dobermann. Derfor fik jeg frosset 1,4 milliarder af hans sæd ned, så de var klar til Ibiza. 

Jeg træner IGP med mine hunde & Narkosøg. IGP-programmet består af tre discipliner: 

Gr.A (spor) & Gr.B (lydighed) & Gr.C (forsvar)

_____________________________________________________________

My name is Charlotte Utuak Nielsen. Here at Kennel Black Bodyguards, I am driven by a goal; to do my part in making Dobermann healthy and strong for work. I weigh my dogs' well-being a lot and provide lots of socialization. All my dogs live inside the house and the puppies are born and grow up inside with me and I am with them 24/7 for the first 8 weeks. I place great emphasis on both physical and mental health in my breeding. I follow my puppies through their lives and I am always available to the new owner.

 I got my first Doberman in 1986 in my childhood home and ❤ once dobermann always dobermann ❤

​7 years ago my journey started with Kennel Black Bodyguards. My lines are sport dogs. I started in 2014, looking for a bitch that fit with Black Ballerina Dargo's pedigree. There were several things that just had to be fulfilled, such as health, drive, mind and beauty. It took 2 years before these were found and Ibiza von der Leibgarde was chosen.

Then the next years went with socialization, training, health tests, shows and Dobermann breeding ZTP and kennel brand...everything went up in a larger unit with success❤

​I can not wish for a better Dobermann bitch than Ibiza. She loves people, loves to train - whether it's track, obedience or C-work she comes with an energy and joy that is impressive and at home she is calm and loves to have fun.

Dargo I unfortunately had to say goodbye to in 2018 ☹ He got an injury in 2017, which meant that he had an operation, but the effect of this operation was never quite good, so a year later I chose to give him peace.
Dargo was my first male dog I trained IPO with and with my abilities as a dog handler we did not get far, but as my trainer says: it is not the dog but you Charlotte! He loved to train, to go out and ride a bike, to be on a trip and to be with my kids and me. His mind was healthy and gentle. In his 7 years he never tried to fight with other animals - he would rather play ❤ Make peace not war ❤

Dargo was one of the most wonderful dobermann males I have had through all my many years with dobermann. Therefore, I got frozen 1.4 billion of his sperm down so they were ready for Ibiza.

I train IGP with my dogs. The IGP Program consists of three disciplines:

Gr.A (Track)

Gr.B (Obedience)

Gr.C (Defends)

Forklaring på sygdomme

vWD-1 = Von Willebrands sygdom

Von Willebrands sygdom er en arvelig hæmoragisk sygdom forårsaget af mangel på et specifikt protein, Vwf, som er nødvendigt for at blodet koagulerer (koagulering). Der er flere typer, men i dobermann testes type 1, som er den mildeste form for Von Willebrands sygdom, da en masse Von Willebrands faktor dannes i kroppen. Dette betyder, at blodet kan størkne, men det sker langsommere og mindre effektivt end hos en sund hund. 

N/N = Hunden er sund og kan ikke producere afkom, der påvirkes af vWD. 

N/vWD = Hunden bærer vWD og kan overføre 50% af den berørte allel med mutationen videre til afkom. Når der opdrættes med en anden bærer, vil afkomene være 25% sunde, 50% bærere og 25% berørte. 

vWD / vWD = Hunden påvirkes af vWD. Når parret med et sundt dyr, vil afkomene være 100% bærer. Hvis parret med en N / vWD-bærer, vil 50% af afkomene være bærere og 50% vil blive berørt.

N står for Not affected (ikke påvirket)
vWD står for Affected (påvirket) 

At man har en hund som er bærer, betyder ikke nødvendigvis, at denne bør udelukkes fra avlen, men det betyder blot, at denne kun bør parres med hunde, som er fri af sygdommen. Det samme gælder i princippet, hvis man har en hund, som har sygdommen. 


Amelogenesis Imperfecta (AI)  

AI er kendt som familiær emaljehypoplasi (FEH). I denne tilstand er tanden ikke helt dækket af emalje eller har en overflade med mørkere pletter. Afvigelserne skyldes utilstrækkelig mineralisering af emaljen. Bortset fra den dårlige emaljekvalitet forårsager AI ikke andre sundhedsmæssige problemer, og denne sygdom har en rent kosmetisk indvirkning og påvirker derfor ikke hundenes sundhed. Der kan dog også være en anden årsag (hvor der ikke er AI), og det kan være en infektion eller anden indflydelse i den periode, hvor dannelsen af ​​emalje finder sted, dvs. inden tandudbrud. 

N/N = Hunden er sund og kan ikke producere AI-påvirkede afkom. 

N/ai = Hunden bærer AI og kan overføre 50% af den berørte allel med mutationen videre til afkom. Når der opdrættes med en anden bærer, vil afkomene være 25% sunde, 50% bærere og 25% berørte. 

ai / ai = Hunden er påvirket af AI. Når parret med et sundt dyr, vil afkomene være 100% bærer. Hvis parret med en N/ai-bærer, vil 50% af afkomene være bærere og 50% vil blive berørt.

N står for Not affected (ikke påvirket)
ai står for Affected (påvirket)  

At man har en hund som er bærer, betyder ikke nødvendigvis, at denne bør udelukkes fra avlen, men det betyder blot, at denne kun bør parres med hunde, som er fri af sygdommen. Det samme gælder i princippet, hvis man har en hund, som har sygdommen. 

 

HD, AD & OCD

HD, AD og OCD er lidelser som vi forsøger at bekæmpe ved hjælp af screening af forældredyr. Screeningen fortages ved hjælp af røntgenfotografering af de enkelte hunde.

Når en hund er røntgenfotograferet vil den få en status der angiver i hvor højt grad den er disponeret for den lidelse den er blevet undersøgt for.

Denne graduering bruges til at vide noget om racens generelle niveau og ikke mindst til at afgøre, om en hund skal indgå i avl eller ej.

Hvad er HD?

HD står for hofteledsdysplasi. Det er en lidelse, hvor lårbenshovedet og hofteskålen ikke er tilpasset hinanden optimalt. det kan give anledning til fejlbelastning af leddet og udvikling af slidgigt.

Ved slidgigt forstås en lidelse, hvor ledbrusken er mere eller mindre ødelagt, og hvor der rundt omkring leddet kan dannes nyt knoglevæv. Slidgigt kan være meget smertefuldt og kan begrænse leddets bevægelighed.

HD er en arvelig betinget sygdom. Arvegangen er "polygenetisk", d.v.s. at flere forskellige gener afgør, hvorvidt en hund er disponeret for at udvikle lidelsen. Hvis hunden er arveligt disponeret, har den stor risiko for at udvikle HD, især hvis den udsættes for negative miljøpåvirkninger som forkert fodring, overdreven motion eller hurtig vækst. Mange racer har avlsprogrammer, der skal bekæmpe HD.

Typiske symptomer er, at hunden har svært ved at rejse sig op, er slinger i bagkroppen og sætter sig hurtigt ned, når den ikke er i bevægelse.

Hvad er AD?

AD står for albueledsdysplasi. Der er flere primære lidelser, der kan give AD, men fælles for disse lidelser er, at de som følge af fejlbelastning af leddet forårsager udvikling af slidgigt.

Ved slidgigt forstås en lidelse, hvor ledbrusken er mere eller mindre ødelagt, og hvor der rundt omkring leddet kan dannes nyt knoglevæv. Slidgigt kan være meget smertefuldt og kan begrænse leddets bevægelighed.

AD er ligesom HD en multifaktoriel arvelig lidelse, hvor en hunds arvelige disposition sammen med de negative miljøbelastninger, som den eventuelt udsættes for, er afgørende for, om den udvikler slidgigt og i hvilken grad.

Symptomerne starter typisk i 4 - 5 mdrs. alderen. De tidligste symptomer er stivhed i forbenene især efter hvile. Er begge albuer angrebne, kan symptomerne være svære at opdage. Gangen er da stiv, forpoterne drejet let udad, og albuerne holdes tæt ind til brystkassen. Egentlig halthed opstår først senere i forbindelse med udvikling af slidgigten.

Hvad er OCD?

OCD står for osteochondritis dissecans. Ved OCD ses en unormal udvikling af ledbrusken, der kan løsne sig fra det underliggende knoglevæv og danne såkaldte "ledmus".

Denne unormale udvikling af ledbrusken kan medføre halthed og udvikling af slidgigt (arthrose) i de led, der er afficerede. DKK's bekæmpelsesprogram for OCD gælder udelukkende skulderleddet, men OCD kan også ses i andre led.

OCD er ligesom HD og AD en multifaktoriel arvelig lidelse, hvor en hunds arvelige disposition sammen med de eventuelle negative miljøbelastninger, som den udsættes for, er afgørende for, om den udvikler sygdommen.

Hundens alder

Hundene skal have en bestemt alder, før de kan HD-, AD- og OCD-bedømmes, såfremt resultatet skal benyttes som officiel status.

DKK følger anbefalingerne fra FCI om, hvornår hvilke racer tidligst kan bedømmes for at opnå en sådan avlsrelevant registrering af resultatet.

For AD og OCD

For AD og OCD gælder, at alle racer kan fotograferes og bedømmes fra 12 måneders alderen. Dette gælder både hanner og tæver.

For HD

For HD gælder, at hovedparten af racerne kan fotograferes og bedømmes fra 12 måneders alderen. 

PHTVL/PHPV 

PHTVL står for "Persisterende hyperplastisk tunica vascula lentis" og PHPV for "Persisterende hyperplastisk primær vitreus". PHTVL/PHPV er en arvelig sygdom.

I fosterstadiet løber en kraftig blodåre fra synsnerven frem gennem øjet og danner et netværk af blodårer på linsens bagside. Dette netværk af blodårer giver næring til en normal udvikling af linsen. Netværket kaldes tunica vasculosa lentis, og blodåren der med det nærmest omgivende væv kaldes primær vitreus. Under øjets udvikling i fosterstadiet dannes linsen, og netværket af blodårer der ernærer linsen vil langsomt forsvinde. Under dette forløb kan der opstå en fejlagtig tilbagedannelse, hvorved større eller mindre dele af netværket af blodkar ikke forsvinder.

PHTVL/PHPV kan inddeles i 6 sværhedsgrader.

  • Grad 1: Meget små gul/brune/hvide pletter i eller bag på den bageste linsekapsel.
  • Grad 2: Centralt i linsen en bageste cataract med gulbrunt bindevæv og mere tætliggende pletter end i grad 1.
  • Grad 3: Linsens form er normal, men en større del af nettet af blodkar ses bag på linsen og blodåren fra den primære vitreus kan følges bag ud til synsnerven.
  • Grad 4: Linsens bagside er deform og som ved grad 2 ses en bageste cataract med gul/brunt bindevæv og mere tætliggende pletter.
  • Grad 5: Linsens bagside er deform, og som ved grad 3 ses en større del af nettet af blodkar bag på linsen, og blodåren fra den primære vitreus kan følges bag ud til synsnerven.
  • Grad 6: Kombination af alle de tidligere grader i forbindelse med en unormal linse, som kan være uregelmæssig eller for lille, samt større klumper af pigment eller blod, evt. frit flydende bag linsen.Spondylose

Spondylose, også kaldet spondylosis deformans, er en pålejring af ekstra knoglevæv udenpå rygsøjlen i den bagerste del af ryggen hos midaldrende og ældre hunde. Det ekstra knoglevæv pålejres på undersiden og siderne af ryghvirvlerne og kan danne hele benbroer fra den ene hvirvel til den anden. De ses især fra de bagerste brysthvirvler henover lændehvirvlerne og hen til korsbenet. Det er her, man har den største bevægelighed af rygsøjlen.

Diagnosen stilles ved hjælp af røntgenfotografering, her er det let at se knoglenydannelserne.  


DM, Degenerativ Myelopati

DM menes at være en autoimmun sygdom, det vil sige at det er kroppens eget immunsystem, der angriber hundens egne organer. I dette tilfælde myelinskederne, som ligger rundt om nervetrådene i rygsøjlen. Sygdommen ses først i udbrud fra hunden er +7 år gammel. Den pårørte hund vil langsom miste evnen til at bevæge sig, og man vil se delvis eller fuldstændig lammelse i hundens bagkrop, selve udviklingen af sygdommen kan tage fra 6-12 mdr. Det første tegn på sygdommen er tab af koordination eller muskel kontrol i bagbenene. Ofte bliver hunden slingrer i bagpartiet, slæber tæerne henover jorden, man ser også nogle hunde krydser bagbenene over hinanden når de går.
Denne lidelse er ikke smertefuld for hunden, men derfor bør den stadig tages alvorligt, eftersom det oftest ender i en aflivning, da hunden ikke vil kunne bruge sine bagben, den vil oftest miste kontrollen over afsætning af urin og fæces.
Dette skyldes en mutation, som gør at rygmarven bliver gradvist nedbrudt. Mutationen forårsager en fejl i signalerne fra hjernen til bagparten.

Man snakker om, at hunden kan være fri, bærer eller at den har sygdommen.


Genotyper:
Hvis hunden er fri, vil det være skrevet således: N/N (DM N/N) normal/fri
Hvis hunden er bærer, vil det være skrevet således: A/N (DM N/DM) carrier/bærer
Hvis hunden har sygdommen, vil det være skrevet således: A/A (DM DM/DM) at risk/syg
N står for Not affected (ikke påvirket)
A står for Affected (påvirket)
At man har en hund som er bærer, betyder ikke nødvendigvis, at denne bør udelukkes fra avlen, men det betyder blot, at denne kun bør parres med hunde, som er fri af sygdommen. Det samme gælder i princippet, hvis man har en hund, som har sygdommen.


Vi anbefaler/We recommend 

Ibiza og jeg går til waterwalk her.

Ibiza and I go to waterwalk here 

Ibiza og jeg har været på spor team hos sporhunden.dk

Ibiza and I have gone on track teams at sporhunden.dk  

Vi får taget billeder mindst en gang om året hos Mikkel, og man kan helt sikkert se hvilken billeder der er tale om her på hjemmesiden.

Once a year we get pictures taken at Mikkel with 100% ownership... and you can definitely see which pictures it is here on the website   :)