NEWS

10-06-2024

Står du og mangler en træningspartner, så har jeg Black Bodyguards Black ledig.

Han har et fantastisk sind og stærk selvstændig karakter og er fyldt med energi med stor lyst til eventyr.

Ham og Black Bodyguards Bounty blev holdt tilbage af mig, til at blive hos mig. De er begge så skønne og jeg har haft svært ved at vælge hvem af dem det skal være. Valget er blevet til Black Bodyguards Bounty da jeg tror han egner sig bedre til mig som hundefører ❤

If you need a training partner, I have Black Bodyguards Black available.

He has a great mind and strong independent character and is full of energy with a great appetite for adventure.

Him and the Black Bodyguards Bounty were kept back by me, to stay with me. They are both so beautiful and I had a hard time choosing which one it should be. The choice has become Black Bodyguards Bounty as I think he is better suited to me as a dog handler ❤

10-06-2024

Står du og mangler en træningspartner, så har jeg Black Bodyguards Barbie ledig. 

Hun har et fantastisk sind og stærk karakter og er fyldt med energi med stor lyst til eventyr.

Hende og Black Bodyguards Buffy blev holdt tilbage af mig, til at skulle vælges til kennelens kommende avlstæve. De er begge så skønne og jeg havde svært ved at vælge hvem af dem det skulle være, da de begge er egnet. Min datter fik lov til at vælge, da hvalpen skal bo hos hende, og hun valgte Buffy da de klikkede ❤

If you need a training partner, I have Black Bodyguards Barbie available.

She has a great mind and strong character and is full of energy with a great appetite for adventure.

Her and Black Bodyguards Buffy were held back by me to be chosen for the kennel's upcoming breeding. They are both so beautiful and I had a hard time choosing which one it should be, as they are both suitable. My daughter was allowed to choose as the puppy will live with her and she chose Buffy when they clicked ❤


07-06-2024

Så fløj tiden og hvalpene er allerede 8 uger.

Derfor er tiden til at nogle af hvalpene flytter hjemmefra men heldigvis synes jeg at jeg har fundet nogle gode købere ❤

Dog er det kun 3 hvalpe der flyver ud i verden som 8 uger, da jeg har 3 hvalpe, der først smutter til august.

Jeg beholder selv en herhjemme hos mig, og har 1 tæve og en han til salg endnu.

Den første der er sendt godt derud er Black Bodyguards Buffy, som min datter og jeg ejer sammen, men som skal bo hos hende ❤

Så Black Bodyguards Buffy bliver kennelens næste avlstæve, hvis alt i fremtiden lykkes  ❤


06-06-2024

Så var alle hvalpene til dyrlæge for blodprøver ... og de var sammen så seje og gode  ❤  


04-06-2024

Så har jeg været hos Århus Dyrehospital hos øjne specialist Louise og fået lavet PHTVL/PHPV undersøgelse på alle 9 hvalpene fra B-kuldet. 

❤ De er alle PHTVL/PHPV fri ❤

PHTVL står for "Persisterende hyperplastisk tunica vascula lentis" og PHPV for "Persisterende hyperplastisk primær vitreus". PHTVL/PHPV er en arvelig sygdom. 


01-06-2024

I dag havde vi besøg af Dyrefotografi Mikkel til at tage billeder af hvalpene og der blev også tid til de voksne   ❤


30-05-2024

Så blev hele kuldet chippet og vaccineret i dag. Alle hvalpene var i tip top ❤

Black Bodyguards Baloo 

 Black Bodyguards Biggie 

 Black Bodyguards Black 

 Black Bodyguards Blitz 

 Black Bodyguards Bounty

Black Bodyguards Bailey 

Black Bodyguards Barbie 

 Black Bodyguards Billie Misha 

 Black Bodyguards Buffy   


26-04-2024

1 tæve & 1 han ledige

Så vil du havde en sportshund til træning kan du tage kontakt til mig. 

(Billederne af Black Ballerina Hermann er modtaget og givet tilladelse til at bruge fra ejeren) 


13-04-2024

I dag måtte Alita have kejsersnit for at få den sidste hvalp og moderkager ud. Hvalpen var død. Det var en sort hanhvalp på ca 600g der var viklet ind i 2 moderkager. Alita har det godt ❤

Today Alita had to have a c-section to get the last puppy and placenta out. The puppy was dead. It was a black male puppy of about 600g that was entangled in 2 placentas. Alita is fine ❤


12-04-2024

Black Bodyguards Alita har den 12. april født 10 smukke hvalpe

❤ ❤ ❤ ❤ sorte tæver 

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ sorte hanner 

samt en brun hanhvalp blev født men døde og vi afventer stadig en hvalp iflg. røntgen.


Black Bodyguards gave birth to 10 beautiful puppies 

❤ ❤ ❤ ❤  bitches 

❤ ❤ ❤ ❤ ❤  males 

as well as a brown male puppy was born but died and we are still waiting for a puppy according to X-ray


08-04-2024

Black Bodyguards Alita - 60. dagen


02-04-2024

Alita kom til dyrlægen en dag før tid, da hun lige lavet alle tegn på fødsel med temperaturnedsættelse, rastløshed, piven, ingen lyst til mad og redebygning i løbet af dagen.....og det er alt for tidligt at føde nu (så ville alle hvalpene dø da hun kun er på dag 54)

Så afsted til dyrlægen for at få hende tjekket, hvor der blev tjekket om hun var ved at åbne sig, udflåd tjek og taget blodprøve, der kan fortælle om hun er i gang med fødsel .... heldigvis var alt i tip top og vi går ud fra at det er plukveer hun evt har haft.

Nu var det mening at vi skulle have været afsted i morgen til tjek og røntgen men dette tog vi så lige i dag 

Dog kunne vi ikke tælle 15 hvalpe på billedet så kuldet bliver ikke så stort :) Forventer at der i hvert fald kommer 10 stk., måske 11 hvalpe ❤Alita came to the vet a day early as she just showed all the signs of labor with temperature drop, restlessness, wheezing, no appetite and nest building during the day.....and it's way too early to give birth now (so would all the puppies die as she is only on day 54) 

So off to the vet to have her checked, where they checked whether she was about to open, a discharge check and a blood test taken that can tell if she is in labor .... luckily everything was in tip top shape and we assumes that she may have had picking veins. 

Now, we were supposed to have left tomorrow for a check-up and x-ray, but we took this today 

However, we couldn't count 15 puppies in the picture so the litter won't be that big :) I expect that there will be at least 10, maybe 11 puppies ❤

Spondylosis free ❤ 


25-03-2024

Black Bodyguards Alita's sundhedsscanning viste 15 ❤ flotte hjerteslag ❤ og moderkager så fine ❤ 

Om der gemmer sig flere (kunne der godt iflg. dyrlægen ) eller om der er talt en for to ... vil røntgen vise den 3 april.

Dog er jeg noget overvældet af de mange hvalpe....jeg får travlt hvis alt går vel  


Black Bodyguards Alita's health scan showed 15 ❤ nice heartbeats ❤ and placentas so nice ❤ 

Whether there are more hiding (there could be, according to the vet) or whether it's one for two... the X-ray will show on April 3rd. 

However, I am somewhat overwhelmed by the many puppies....I will be busy if all goes well 


24-03-2024

I dag blev jeg valgt ind i Dansk Dobermann Klub's hovedbestyrelse.

Today I was elected to the Danish Dobermann Club's main board. 


04-03-2024

Black Bodyguards Alita blev i dag scannet og med 13+ hvalpe i sig kommer der hvalpe til 11-04-2023 ❤

Vi glæder os så meget  ❤

Black Bodyguards Alita was scanned today and with 13+ puppies in her there will be puppies until 11-04-2023 ❤ We are so looking forward to it ❤


25-02-2024

Så fik jeg lige lidt billeder af BB Hermann, som Alita er parret med den 11-2-2024

Then I just got some pictures of BB Hermann, with whom Alita is paired on 11-2-2024 


11-02-2024

Black Bodyguards Alita er blevet parret med Black Ballerina Hermann i dag ❤❤

Black Bodyguards Alita has been paired with Black Ballerina Hermann today ❤❤ 


09-02-2024

Black Bodyguards Alita 3. brunstkontrol hos Hinnerup Dyrehospital

Black Bodyguards Alita 3rd heat check at Hinnerup Animal Hospital 


05-02-2024

Black Bodyguards Alita 2. brunstkontrol hos Hinnerup Dyrehospital

Black Bodyguards Alita 2nd heat check at Hinnerup Animal Hospital 


02-02-2024

Black Bodyguards Alita 1. brunstkontrol hos Hinnerup Dyrehospital

Black Bodyguards Alita 1st heat check at Hinnerup Animal Hospital 


18-12-2023

Black Ballerina Dargo tested : Dilute B: N/N (Clear)


26-11-2023

Black Bodyguards Avicii og jeg bestod vores BH prøve ❤

Black Bodyguards Avicii and I passed our BH test ❤


06-11-2023

Black Bodyguards Alita DCM EKG FREE 2023 ❤ 


16-09-2023

Så gik en dejlig dag i DDK DM IGP3 2023. For Ibiza og jeg blev det til en 2. plads  ❤

Dommer: Hr. Jesper Bach-Pedersen 

Figurant i det korte er: Stephan Laustrup 

Figurant i det lange er : Mikkel Carlseng 

Sporlægger er: Jan Møller Rasmussen

 Ibiza og jeg fik i vores IGP3 med 88-86-73 DSB: UDP

A= 88 point med bedste IGP3 spor .. størst tabte point ved 2 og 3 genstand. Når der ingen belønning er ved 1 genstand, så bliver der en del uro ved 2 og 3 genstand, så det skal vi arbejde på.

B= 86 point, hvor vi fik 2xSG og resten G. Ved Fri ved fod gik hun lidt skævt, grundstillingerne skal være lige fra start, hurtigere dæk, puf og lidt tyg på apporterne, lidt berøring ved 1 m spring, lidt gø ved langtidsafdækning.

C= 73 point, DSB: UDP  ... hun havde en fest angående lydighedsmomenterne i dag...det vil sige at hun var lidt frisk og klar til at tage figuranten, så hun synes ikke at grundstillingerne var nødvendige. Men hendes bid og slip var helt som de altid var dybe og i orden.   

Der er noget at arbejde på ... selvfølgelig skuffet over c point, da det er dårligste hun har lavet, men jeg er mega glad for min første IGP3 prøve og min 2 plads ved DDK DM IGP3 2023 ❤


Then a lovely day passed in DDK DM IGP3 2023. For Ibiza and I it was 2nd place ❤ 

Judge: Mr. Jesper Bach-Pedersen 

Figurative in the short is: Stephan Laustrup 

Figurative in the long run is: Mikkel Carlseng 

The tracker is: Jan Møller Rasmussen 

 Ibiza and I got in our IGP3 with 88-86-73 DSB: UDP 

A= 88 points with best IGP3 track .. biggest points lost at 2 and 3 item. When there is no reward for 1 item, there will be a lot of unrest for 2 and 3 items, so we have to work on that. 

B= 86 points, where we got 2xSG and the rest G. At Free on foot she walked a little crooked, the basic positions must be right from the start, faster tire, poof and a little chew on the retrieves, a little touch at 1 m jump, a little barking at long-term covering . 

C= 73 points, DSB: UDP ... she had a party regarding the obedience moments today... that is, she was a bit fresh and ready to take the extra, so she doesn't think the basic positions were necessary. But her bite and release were exactly as they always were deep and fine. There is something to work on ... of course disappointed with the c point, as it is the worst she has done, but I am very happy for my first IGP3 test and my 2nd place at DDK DM IGP3 2023 ❤


15-09-2023

Baneprøvning til Dansk Dobermann Klubs DM 2023. Hvor Ibiza og jeg har tilmeldt os en IGP3 prøve.

Hvordan det kommer til at gå med Ibiza og min IGP3 vil morgendagen vise … jeg synes vi hygger i vores træning og det fungere … men om det er nok, når jeg sikkert også bliver nervøs må vi se. Ligemeget hvordan udfaldet bliver, så glæder vi os til i morgen, hvor vi skal være en hel dag i selskab kun med dobermann Selvfølgelig gør det en glad, når man nu synes at dobermann er den bedste hunderace i verden. 


Track test for the Danish Dobermann Club DM 2023. Where Ibiza and I have registered for an IGP3 test. Tomorrow will show how it will go with Ibiza and my IGP3... I think we're having fun in our training and it's working... but whether it's enough when I probably get nervous too, we'll have to see. No matter what the outcome is, we are looking forward to tomorrow, when we will be in the company of a Doberman for a whole day. Of course, it makes you happy when you think that the Doberman is the best dog breed in the world. 


01-07-2023

Mine skønne hunde på forsiden af Dansk Dobermann bladet ❤❤❤

My beautiful dogs on the cover of the Danish Dobermann magazine ❤❤❤ 


03-06-2023

Ibiza og jeg stillede i dag i en IGP3 … for at se hvor vi lå henne. 

Kan se at jeg skal lægge min sportræning om (hun går så fint til træning) men i dag til prøven synes Ibiza det skulle være "søndagstur" så det blev kun til 44 point. Så skuffende resultat især når spormarken var hel perfekt, men vi var ikke bedre i dag.

I lydighed gik der nogle point på mig …I dag synes Ibiza dog generelt at korrekt grundstillingen var en by i Rusland, lidt pres i fri ved fod, i dækøvelsen stod hun og i stå løb hun med mig, ved apport på jord sad hun skævt og skubbe lidt til mig, ved 1 meter spring rørte hun og tyggede lidt i apporten, ved a-springet fik jeg (igen…åååh) kastet den for kort, så den lå lige på den anden side, så hun løb udenom på tilbagevejen … med dette blev det kun til 63 point.

Ved C-arbejde havde hun et par skjul hvor bue blev lidt større end hun skulle, og for første gang måtte jeg give hende en ekstra kommando da jeg gav figuranten besked om at gå ud af skjulet, ved flugt dækkede hun med det samme … men resten af programmet kørte så fint, og dette blev til 90 point med udpræget.

Ibiza og jeg vil fortsætte med træningen og vender tilbage igen ❤


Ibiza and I entered today in an IGP3 ... to see where we stood. I can see that I have to change my sports training (she goes to training so well) but today for the test Ibiza thinks it should be a "Sunday trip" so it was only 44 points. Such a disappointing result especially when the track field was absolutely perfect, but we were no better today. 

In obedience, I got some points...Today, however, Ibiza generally seems that the correct basic position was a city in Russia, a little pressure in free footwork, in the tire exercise she stood and in standing she ran with me, in fetch on the ground she sat crooked and push me a little, at the 1 meter jump she touched and chewed a bit on the retrieve, at the a-jump I (again...ooooh) threw it too short, so it was right on the other side, so she ran around on the way back... with this it was only 63 points. 

During C work, she had a couple of hides where the arc was a little bigger than she should have been, and for the first time I had to give her an extra command when I told the extra to go out of the hide, when escaping she covered immediately... but the rest of the program ran so well, and this turned into 90 points with distinction. Ibiza and I will continue training and will return again ❤


❤Hvalpe forventes foråret 2024 ❤

Parring mellem Black Bodyguards Alita & Black Ballerina Hermann forventes i starten af 2024.

Der vil også blive lavet EKG hjerteundersøgelse i slutning af 2023.

Black Ballerina Hermann, DK20603/2018​

HD B, AD 0, OCD Free, vWD-1 N/N (Clear), Dilute D: N/N (Clear), PHTVL/PHPV-Free, DNA-profile.

FP (BH), DDK DM beg. B, ZTP SG1A, IGP1.

Mating between Black Bodyguards Alita & Black Ballerina Hermann is expected in early 2024. 

An ECG heart examination will also be carried out at the end of 2023. 

Black Ballerina Hermann, DK20603/2018​

 HD B, AD 0, OCD Free, vWD-1 N/N (Clear), Dilute D: N/N (Clear), PHTVL/PHPV-Free, DNA profile. 

FP (BH), DDK DM beg. B, ZTP SG1A, IGP1. 


❤ Born 06-04-2011 ❤

 ❤ MISSING YOU ALWAYS DARGO ❤  

You were gone before I knew it 

If love alone could have saved you 

You never would have died ❤

In life I loved you dearly ❤

In death I love you still ❤

In my heart I hold a place 

that only you can fill ❤ ❤


31-12-2022

Godt nytår!

Vi ønsker for jer alle, at I må får et fantastisk 2023 fyldt med positiv energi, kærlighed og fremgang og gode prøver .... vi glæder os til være sammen med Jer i 2023.

Ibiza og jeg nåede vores mål i 2022 dog med et ekstra forsøg med at få IGP2 i hus ❤

Nu venter 2023 med mål som IGP3 og måske hvalpe ❤

Vi glæder os så meget ❤


Happy New Year!

Wish for all of you, that you may get a great 2023 filled with positive energy, love and prosperity and good tests Looking forward to see you all in 2023.

Ibiza and I made our goal in 2022 successfully we got IGP2 ❤

Now 2023 is waiting for goals like IGP3 and maybe puppies. We look forward so much ❤


23-12-2022


19. november 2022

Ibiza og jeg kom med på et afbud til en IGP2 i dag og vi fik point 90-90-82, DSB: UDP = 262 point ❤

På sporet mistede vi nr 2 genstand hvor hun stoppede op men besluttede sig så for at gå videre.


I lydighed gik vi i langtidsafdæk til SG, SG på fri ved fod da hun i løb hoppede en del. I sit fik vi fortrinligt. I dæk fik vi G og i stå fik vi SG. Apport på jord fik vi fortrinligt og i 1m spring var det G og i A-spring var det SG. Fremadsendelsen var i G. 


I C fik vi Mangelfuld ved rondering, SG i skærm og udkald, SG i flugt, G i rygtransport, G i sidetransport, SG i lang og overfald og G i sidetransport.

Kreds 34, Horsens med dommer Fru Vivi Gilsager & Figurant Mikkel Carlseng


Ibiza and I agreed to a cancellation for an IGP2 today and we got points 90-90-82, DSB: UDP = 262 points ❤ 

On the track we lost item 2 where she stopped but then decided to go on. 

In obedience, we went in long-term cover to SG, SG free at foot when she jumped quite a bit in the run. In his we got excellent. In tires we got G and in standing we got SG. We had an excellent performance on the ground and in the 1m jump it was G and in A-jump it was SG. The forwarding was in G. 

In C we got Mangelful in circling, SG in screen and call, SG in escape, G in back transport, G in side transport, SG in long and assault and G in side transport. 

Kreds 34, Horsens with judge Mrs Vivi Gilsager & extra Mikkel Carlseng


12. november 2022

Ibiza og jeg gik til IGP2 prøve og fik point 53/82/82, DSB: UDP ❤

På sporet gik hun af på sidste knæk og fandt desværre ikke tilbage derfor kun 53 point.

I lydighed fik vi fortrinligt på langtidsafdækning, god på fri ved fod (snuser til person i grp.), god på (langsom) sit, god på (langsom) dæk og på plads før tid, fortrinligt på stå, god på apport på jord (hurtigere tilbage og mere ro), god på 1 m spring (rør spring på tilbagespring og sidder lidt skævt) tilstrækkeligt på a-spring, da jeg kaster for kort (½ meter fra a-springet) så hun vender om og hopper op men ned igen og løber udenom, god ved fremad sendelsen (mindre bue). Det gav 82 point.

Ved C-arbejdet fik vi SG for rondering, fortrinligt i bevogtning og udkald, mangelfuld i flugt (hun var helt væk i den blå markering og misser figuranten først men får ham anden gang) SG i overfald, tiltrækkelig i rygtransport da hun vælger at gå med men kommer da vi starter igen. SG i det lange og overfald

Kreds 71, Grenå med dommer Hr. Michael Brandenhof & figurant Niels Bach.


Ibiza and I went to the IGP2 test and got points 53/82/82, DSB: UDP ❤

 On the track she went off at the last bend and unfortunately did not recover, therefore only 53 points. 

In obedience we got excellent on long-term covering, good on free at foot (sniffs to person in grp.), good on (slow) sit, good on (slow) deck and in place before time, excellent on standing, good on fetch on ground (faster back and more calm), good at 1 m jump (touch jump on back jump and sits a little crooked) sufficient on a-jump, as I throw too short (½ meter from the a-jump) so she turns around and jumps up but down again and runs around, good at the forward send (smaller arc). It gave 82 points. 

In the C work we got SG for circling, excellent in guarding and calling out, lacking in escape (she was completely lost in the blue marking and misses the helper first but gets him the second time) SG in assault, attractive in back transport when she chooses to go with but coming when we start again. SG in the long run and assault 

Kreds 71, Grenå with judge Mr. Michael Brandenhof & extra Niels Bach.Oktober 2022

Ibiza von der Leibgarde er gået i løb, så næste forventet løbetid bliver omkring april-maj 2023, så det vil blive sommerhvalpe såfremt hun bliver parret ❤

Ibiza von der Leibgarde has started racing, so the next expected race will be around April-May 2023, so it will be summer puppies if she is mated ❤ 


24-09-2022

Så fik Black Bodyguards Alfa en plads i stuen, som er hendes det næste døgn, hvor hun bliver passet hos os.

Så dejligt at se hende igen og hun ligner Ibiza så meget  ❤

Then Black Bodyguards Alfa got a place in the living room, which is hers for the next day, when she will be looked after with us. 

So nice to see her again and she looks so much like Ibiza ❤ 


23-08-2022

Black Bodyguards Alfa tested vWD-1 carrier and Dilute D: N/d1 (carrier) by Laboklin.


19-06-2022

Black Bodyguards Alfa & Daniel bestod i dag BGK2 prøve med 111 point ud af 120 point.  Det er så dejligt når det går godt - følte sig lykkelig ❤

Black Bodyguards Alfa & Daniel passed the BGK2 test today with 111 points out of 120 points. It's so nice when things go well - felt happy ❤


25-05-2022

Tillykke med fødselsdagen til Ibiza von der Leibgarde

Happy birthday to Ibiza von der Leibgarde 


01-05-2022

Så fik Black Bodyguards Avicii og jeg vores diplom på specialsøg narko på kokain fra K9 Life Denmark.

Et spændende kursus

Then Black Bodyguards Avicii and I got our diploma on special search for drugs and cocaine from K9 Life Denmark. 

An exciting course 


30-04-2022

Kæmpe tillykke til Patricia Hildebrand & Alaska (Aski) som i dag bestod deres BH ❤

og endda med bedste BH på dagen med 58 point (ud af 60)  ❤

En dejlig fødselsdagsgave - følte sig lykkelig ❤

Huge congratulations to Patricia Hildebrand & Alaska (Aski) who passed their BH today ❤ 

and even with best bra of the day with 58 points (out of 60) ❤ 

A lovely birthday present - felt happy ❤


30-04-2022

Black Bodyguards A-kuldet har allerede 2 års fødselsdag

The Black Bodyguards A litter already has its 2nd birthday 


03-04-2022

Så fik Black Bodyguards Avicii og jeg vores diplom på specialsøg narko på marijuana & hash fra K9 Life Denmark.

Et spændende kursus

Then Black Bodyguards Avicii and I got our diploma on special drug searches for marijuana & hashish from K9 Life Denmark. 

An exciting course 


21-03-2022

Black Bodyguards Aragorn result from Laboklin is vWD-1 N/N (Clear) & D-Locus N/N (D/D)   ❤


28-02-2022

Jeg har besluttet at Avicii bliver uddannet indenfor narkohund.

Avicii og jeg starter på specialsøgs-kursus Narko med K9 Life.

Der vil vi lærer at kende færten af en forudbestemt type narkotika, der er marijuana/hash, kokain, heroin, MDMA, amfetamin, fentanyl eller PCP. For hver type vil vi modtage et diplom.

Det bliver spændende at prøve noget andet end IGP træning :)

I have decided that Avicii will be trained as a drug dog.

 Avicii and I start on the special search course Narco with K9 Life. 

There we will learn about the movement of a predetermined type of drug, which is marijuana/hash, cocaine, heroin, MDMA, amphetamine, fentanyl or PCP. For each type we will receive a diploma. 

It will be exciting to try something other than IGP training :) 


15-01-2022

Black Bodyguards Apollo er flyttet ind hos min lillesøster.

Black Bodyguards Apollo has moved in with my little sister. 

09-01-2022

Det er med stor sorg at Nicoline & Kristian sender Apollo retur til mig. De er rigtig glade for ham men pga Nicoline's sygdom siden efteråret har de taget den svære beslutning.

Jeg har valgt at Apollo skal bo hos min lillesøster (der har mistet sin udenlandske dobermann til DCM) så Apollo bliver i familien 🙂

It is with great sadness that Nicoline & Kristian send Apollo back to me. They are really happy for him, but due to Nicoline's illness since the autumn, they have made the difficult decision. 

I have chosen for Apollo to live with my little sister (who has lost her foreign Doberman to DCM) so that Apollo stays in the family 🙂 


2022

Så er vi kommet ind i det nye år  ❤

Det vil blive et spændende år i Kennel Black Bodyguards  ❤

* never stop dreaming *

Planen er flere prøver på alle 3 hunde ❤

So we have entered the new year ❤ 

It will be an exciting year in Kennel Black Bodyguards ❤ 

*never stop dreaming* 

The plan is more tests on all 3 dogs ❤ 

01-01-2022


18-12-2021

Ibiza og jeg stillede i en IGP2 ... og dagen gik ikke som håbet, men mere som forventet i forhold til vores træningshistorik de sidste 2 år siden vi stillede i IGP1 ... som har været ikke ret meget træning.

Det blev til 55 point i spor .... Hun startet rigtig fint op men i løbet af 1. langsiden mistede hun koncentrationen, og det fortsatte ligeledes på 2. langside og på midten af 3. langside stoppede vi. Hvad grunden er kan jeg ikke sige da hun i sidste mdr. lavede 94 point, og tidligere 97 & 91 point.

Det blev til 60 point i lydighed ... hvor vi fik god i vores fri ved fod (sidst fik vi tiltrækkelig, så den træning vi har lavet virker, dog er vi ikke i mål endnu). I hendes sit lagde hun sig og i hendes dæk sad hun og i hendes stå gik hun med mig. Småting ved apport på jord, 1 m spring og a-spring. Fremadsendelsen fik jeg sagt dæk før dommeren gav lov og til sidst i langtidsafdækning gik hun også med. Dommeren ville også gerne have mere ro i grundstillingerne.

Det blev til 78 point i c-arbejde ... hvor hun tog 3. skærm og derefter direkte i 6. skærm. Fin standhals, fin udkald, fri ved fod ud til flygt gik ok, dog dækkede hun med det samme vi stoppede. Flygt fin, standhals fin, overfald fin (dybe og faste bid) dog ville dommeren gerne have mere overgang ved slip. (Hun slipper med det samme) Standhals fin de første 20 sek. Hvorefter hun så blev slem og skubbede til figuranten. Rygtransport startede hun med at følge efter da figuranten tog de første skridt væk, hvorefter dommeren stoppede ham så jeg kunne kalde Ibiza til mig hvor hun kom med det samme og vi kunne derefter starte "rigtigt" igen med rygtransporten. Dommeren ville gerne have at Ibiza havde mere fokus på figuranten da hun havde en del fokus på mig men hun blev i "grundstillingen" igennem øvelsen. Sidetransport fin, op til det lange fin, dommeren ville gerne have mere ro i grundstillingen. Det lange fin og fin slip (der var overgangen der), fin standhals, fin overfald, Igen standhals fin de første 20 sek. Hvorefter hun så blev slem og skubbede til figuranten igen, sidetransport fin.

Dommeren sagde jeg havde en frisk hund der meget gerne vil arbejde

Så det er bedst at få trænet mere stabilt så det må vi jo nok hellere få startet på i det nye år ... for nu går vi på juleferie

Glædelig jul og godt nytår fra alle os til alle jer 


Ibiza and I competed in an IGP2 ... and the day did not go as hoped, but more as expected in relation to our training history the last 2 years since we competed in IGP1 ... which has not been very much training. 

It was 55 points in track .... She started really well but during the 1st long side she lost concentration, and it continued on the 2nd long side and in the middle of the 3rd long side we stopped. I can't say what the reason is, since last month she made 94 points, and previously 97 & 91 points. 

It turned out to be 60 points in obedience ... where we got good in our free at foot (in the end we got attractive, so the training we have done is working, but we are not at the goal yet). In her seat she lay down and in her deck she sat and in her stand she walked with me. Small things with fetch on the ground, 1 m jump and a-jump. I got the forwarding done before the judge gave the go-ahead and in the end, as a long-term hedge, she also agreed. The referee also wanted more peace in the basic positions. 

It was 78 points in c-work ... where she took the 3rd screen and then directly in the 6th screen. Nice stand neck, nice call, free at foot out to escape went ok, however she covered as soon as we stopped. Escape fine, stand neck fine, attack fine (deep and firm bites), however the judge would have liked more transition on release. (She lets go immediately) Standhals fine for the first 20 seconds. After which she became mean and pushed the extra. Back transport she started by following when the extra took the first steps away, after which the judge stopped him so I could call Ibiza to me where she came immediately and we could then start "properly" again with the back transport. The judge wanted Ibiza to have more focus on the extra as she had a lot of focus on me, but she stayed in the "basic position" throughout the exercise. Side transport fine, up to the long fine, the referee would have liked more peace in the basic position. The long nice and nice slip (there was the transition there), nice stand neck, nice attack, Again stand neck fine for the first 20 seconds. After which she got mean and pushed the extra again, side transport fine. The judge said I had a healthy dog that really wants to work So it's best to get the training more stable, so we'd better get started on that in the new year ... because now we're going on Christmas vacation 

Merry Christmas and Happy New Year from all of us to all of you


24-11-2021

Black Bodyguards Arrow (Alfie) tested HD B and AD 0 and OCD Free ❤


14-11-2021

Ibiza og jeg bestod vores FPr2 med 94 point ❤ 

Kreds 63 Hobro med dommer Hr. Finn Bertelsen & sporlægger Ole Vang.

Ibiza and I passed our FPr2 with 94 points ❤ 

Kreds 63 Hobro with judge Mr. Finn Bertelsen & trackman Ole Vang. 


04-11-2021

Black Bodyguards Arrow (Alfie) PHTVL / PHPV tested all free this year ❤ 


30-10-2021

A-kuld 1,5 år


12-09-2021

Black Bodyguards Alaska


10-09-2021 Hvalpetræf

Black Bodyguards Aragorn, Ace & Alfa kom på besøg ❤❤❤

Black Bodyguards Aragorn, Ace & Alfa came to visit ❤❤❤ 


09-09-2021 

Black Bodyguards Aragorn PHTVL / PHPV tested Grad 1.


19-08-2021

Black Bodyguards Alfa tested HD A and AD 0 and OCD Free ❤


17-08-2021

Ibiza von der Leibgarde tested DCM EKG Free ❤


09-07-2021 


Black Bodyguards Alita tested HD A and AD 0 and OCD Free and Spondylosis Free ❤

Black Bodyguards Avicii tested HD A and AD 0 and OCD Free and Spondylosis Free ❤

Black Bodyguards Apollo tested HD C and AD 0 and OCD Free and Spondylosis Free ❤ 


04-07-2021 

Black Bodyguards Aragorn tested HD A and AD 0 ❤


25-06-2021 

Black Bodyguards Ace tested HD B and AD 0 and OCD unaffected ❤


22-05-2021

Så kom mine nye bilstreamer i 15 cm  ❤

Then came my new car streams in 15 cm ❤ 


17-05-2021

Så kom de nye resultater for vWD-1 fra Københavns Universitet (KU).

Black Bodyguards Alaska resultat er vWD-1 N/N (Clear) ❤

Black Bodyguards Ace resultat er vWD-1 N/N (Clear) ❤

Black Bodyguards Apollo resultat er vWD-1 N/N (Clear) ❤

Black Bodyguards Alita resultat er vWD-1 N/vWD (carrier) ❤

Black Bodyguards Alfa resultat er vWD-1 N/vWD (carrier) ❤

Black Bodyguards Aragorn resultat er vWD-1 N/N (Clear) ❤

Black Bodyguards Alto resultat er vWD-1 N/vWD (carrier) ❤

Black Bodyguards Avicii resultat er vWD-1 N/N (Clear) ❤

Black Bodyguards Arrow resultat er vWD-1 N/N (Clear) ❤


Then came the new real vWD-1 results from the University of Copenhagen (KU). 

Black Bodyguards Alaska result is vWD-1 N/N (Clear) ❤

Black Bodyguards Ace result is vWD-1 N/N (Clear)  ❤

Black Bodyguards Apollo result is vWD-1 N/N (Clear) ❤

Black Bodyguards Alita result is vWD-1 N/vWD (carrier) ❤

Black Bodyguards Alfa result is vWD-1 N/vWD (carrier) ❤

Black Bodyguards Aragorn result is vWD-1 N/N (Clear)  ❤

Black Bodyguards Alto result is vWD-1 N/vWD (carrier) ❤

Black Bodyguards Avicii result is vWD-1 N/N (Clear) ❤

Black Bodyguards Arrow result is vWD-1 N/N (Clear)  ❤


30-04-2021

Tillykke til A-kuldet, som bliver et år i dag ❤


Congratulations to the A-litter, who turns one year old today ❤

Aski (Alaska) ❤

Ace ❤

Apollo ❤

Alita ❤

Alfa ❤

Aragorn ❤

Alto ❤

Avicii ❤

Alfie (Arrow) ❤


26-04-2021

Ibiza von der Leibgarde er spondylose fri 2021 ved røntgen ❤

Black Bodyguards Alita tested vWD-1 carrier af Laboklin.


Ibiza von der Leibgarde is spondylosis free 2021 by x-ray ❤

Black Bodyguards Alita tested vWD-1 carrier by Laboklin.

Hele A-kuldet blev testet for VWD-1 i laboratoriet ved Københavns Universitet (KU).

 Og alle hvalpe var N/N (Clear). Jeg har brug for en Laboklin-test fra Tyskland for vWD-1, når jeg skal til avlskåring ZTP med Alita. Så jeg bestilte vWD-1 testen fra Laboklin, så den ville være klar, når jeg skal til ZTP. Jeg får derefter resultatet tilbage fra Laboklin, og resultatet er anderledes end Københavns Universitet. Laboklin siger, at Alita er N/vWD (carrier), mens Københavns Universitet siger, at hun er N/N (Clear). Jeg skriver til Københavns Universitet og spørger, hvorfor der er forskel på resultaterne. De ringer til mig efter at have kontrolleret alle resultaterne på hvalpene. Københavns Universitet testede fejlagtigt en anden mutation på alle hvalpe. Københavns Universitet vil selvfølgelig teste alle hvalpe for vWD-1, og resultatet kommer om ca. 3 uger. Naturligvis håber jeg, at de nye tests viser mest N/N (Clear), men der er en mulighed for, at nogle er N/vWD (carrier).


The entire A-litter was tested for VWD-1 in the laboratory at the University of Copenhagen. And all the puppies were N/N (Clear).

I need a Laboklin test from Germany for vWD-1 when I go to breeding ZTP with Alita. So I ordered the vWD-1 test from Laboklin so it would be ready when I go to ZTP. I then get the result back from Laboklin, and the result is different from the University of Copenhagen. Laboklin says that Alita is N / vWD = carrier, while the University of Copenhagen says that she is N / N = free. I write to the University of Copenhagen and ask why there is a difference in the results. They call me after checking all the results on the puppies. The University of Copenhagen mistakenly tested another mutation on all puppies. The University of Copenhagen will of course test all puppies for vWD-1, and the result will be in approx. 3 weeks. Of course I hope the new tests show most N / N = free, but there is a possibility that some are N / vWD = carrier. 


21-04-2021

Laboklin har gennemført den første undersøgelse af Amelogenesis Imperfecta (AI) på blodet fra Ibiza, Ace, Alita, Alfa, Alto, Avicii og Arrow. De er interesserede i at udvikle en genetisk test for dobermann på Amelogenesis Imperfecta (AI), og vi har doneret blod til deres forskning. De var ikke i stand til at detektere en variant i ENAM-genet til AI. Det ville have været den nemmeste måde. Så nu er de begyndt på det næste trin. De vil udføre yderligere genetisk forskning. Disse genetiske undersøgelser tager mere tid, ca. 6 til 9 måneder.


Laboklin has conducted the first study of Amelogenesis Imperfecta (AI) on the blood of Ibiza, Ace, Alita, Alfa, Alto, Avicii and Arrow. They are interested in developing a genetic test for dobermann on Amelogenesis Imperfecta (AI) and we have donated blood to their research. 

They were unable to detect a variant in the ENAM gene for AI. That would have been the easiest way. So now they have started the next step. They will conduct further genetic research. These genetic studies take more time, approx. 6 to 9 months.  


15-04-2021

Black Bodyguards Aragorn tested vWD-1 N/N (Clear) af Københavns Universitet (KU). ❤

Black Bodyguards Arrow tested vWD-1 N/N (Clear) af Københavns Universitet (KU). ❤  


Black Bodyguards Aragorn tested vWD-1 N/N (Clear) by the University of Copenhagen ❤

Black Bodyguards Arrow tested vWD-1 N/N (Clear) by the University of Copenhagen ❤  06-04-2021

❤ 06-04-2011 MISSING YOU ALWAYS DARGO ❤ 

 You were gone before I knew it 💔

If love alone could have saved you ❤ You never would have died 

In life I loved you dearly ❤ In death I love you still ❤ 

In my heart I hold a place that only you can fill ❤


31-03-2021

Black Bodyguards Apollo blev kastreret. 

Black Bodyguards Apollo got castrated.


24-02-2021 

Black Bodyguards Alfa tested vWD-1 N/N (Clear) af Københavns Universitet (KU). ❤ OPDATERING: Fejl test

Black Bodyguards Apollo tested vWD-1 N/N (Clear) af Københavns Universitet (KU). ❤


Black Bodyguards Alfa tested vWD-1 N/N (Clear) by the University of Copenhagen ❤ UPDATE: error testing!

Black Bodyguards Apollo tested vWD-1 N/N (Clear) by the University of Copenhagen  ❤


15-02-2021

Black Bodyguards Avicii tested D-locus N/d1 (carrier) af Laboklin ❤

Black Bodyguards Alita tested D-locus N/d1 (carrier) af Laboklin ❤


Black Bodyguards Avicii tested D-locus N/d1 (carrier) by Laboklin ❤

Black Bodyguards Alita tested D-locus N/d1 (carrier) by Laboklin ❤


07-01-2021

Black Bodyguards Ace tested vWD-1 N/N (Clear) af Københavns Universitet (KU). ❤

Black Bodyguards Ace tested vWD-1 N/N (Clear) by the University of Copenhagen ❤ 


12-2020

Black Bodyguards Arrow (Alfie) blev kemisk kastrering. 

Black Bodyguards Arrow (Alfie) became chemical castration.


24-12-2020


01-11-2020

DDK Grand Prix Show, Judge Mr. Thomas Becht, DE

Puppy class, males: Black Bodyguards Avicii VP1 ❤ 

Puppy class, males: Black Bodyguards Apollo VP2 ❤ 

Puppy class, females: Black Bodyguards Alita VP1 & Best puppy ❤ 


30-10-2020

A-litter 6 month ❤


16-09-2020

Black Bodyguards Alto tested vWD-1 N/N (Clear) by the University of Copenhagen ❤ UPDATE: error testing!


06-09-2020 

DDK Grand Prix Show, Judge Ms. Merete Dalgård, DK

Baby class females : Black Bodyguards Alfa VP2 ❤


09-07-2020

Black Bodyguards Alaska tested vWD-1 N/N (Clear) by the University of Copenhagen ❤

Black Bodyguards Alita tested vWD-1 N/N (Clear) by the University of Copenhagen ❤ UPDATE: error testing!

Black Bodyguards Avicii tested vWD-1 N/N (Clear) by the University of Copenhagen ❤


19-06-2020

Black Bodyguards A-litter tested for DNA approved by the University of Copenhagen ❤

Black Bodyguards A-litter tested for the eye examination PHTVL / PHPV by vet Bundgaard Nielsen, Claus ❤

Alaska: PHTVL / PHPV Free ❤

Ace: PHTVL / PHPV Free ❤

Apollo: PHTVL / PHPV Free ❤

Alita: PHTVL / PHPV Free ❤

Alfa: PHTVL / PHPV Free ❤

Aragorn: PHTVL / PHPV Free with note on PPM ❤  Vet expects PPM to be gone in a year, new test in a year 

Alto: PHTVL / PHPV Free ❤

Avicii: PHTVL / PHPV Free and ❤

Arrow: PHTVL / PHPV Free with note on PPM ❤  Vet expects PPM to be gone in a year, new test in a year30-04-2020

Ibiza von der Leibgarde gave birth to 9 beautiful puppies with 2 bitches and 7 males ❤

Names is Alaska, Ace, Apollo, Alita, Alfa, Aragorn, Alto, Avicii and Arrow ❤

All puppies is DM exon2 Free by parents. 


22-04-2020

Ibiza got a snapshot taken with 9 puppies  ❤

Spondylosis free ❤


08-04-2020

Ibiza von der Leibgarde blev scannet, og der var 10+ hvalpe derinde ❤ 

 Ibiza von der Leibgarde was scanned and there were 10+ puppies in there ❤


25-03-2020

Ibiza von der Leibgarde er blevet scannet, og der er hvalpe ❤ Vi kunne tælle 13+ 

Ibiza von der Leibgarde has been scanned and there are puppies ❤  We could count 13+


29-02-2020

Ibiza von der Leibgarde blev insemineret med 3 stænger om morgenen og 2 stænger om aftenen med Black Ballerina Dargos frostsæd. Så nu må vi vente ca. en måneds tid og se om hvalpe kommer ❤ 


 Ibiza von der Leibgarde was inseminated with 3 rods in the morning and 2 rods in the evening with Black Ballerina Dargo's frost semen. So now we have to wait approx. a month's time and see if puppies come ❤


29-12-2019

Ibiza og jeg bestod vores IGP1 prøve med 91/73/93, DSB: UDP og blev DDK's bedste IGP1 hund 2019 ❤ 

På sporet mistede vi point for det sidste genstand, og i vores lydighed var Ibiza meget ivrig  :)  og i c arbejde var hun meget ivrig efter slip.

Kreds 64, Them med dommer Hr. Peter M.  Larsen & figurant Mikkel Carlseng.


Ibiza and I passed our IGP1 with 91/73/93, DSB: UDP and became the DDC's best IGP1 dog 2019 ❤

On the track, we lost points for the last item  and in our obedience, Ibiza was very eager :) and at defense work she would just try to give a single push on the sleeve at the slips.

https://www.danskdobermannklub.dk/igp1-2-3/#vindere-igp-2019<br>


03-12-2019

Ibiza von der Leibgarde tested DCM EKG Free ❤


03-11-2019

Ibiza og jeg bestod vores FPr1 med 97 point ❤ 

 Ibiza and I passed our FPr1 with 97 points ❤

Kreds 63, Hobro med dommer Fru Ella Laursen.


15-09-2019

Ibiza og jeg gik til IGP1 prøve i dag, og vi startede rigtig godt med 94 point i sporet ❤ med fremragende på alle 3 genstande og knæk. 1 og 2 langside med SG og sidste langside med fremragende. Valget fra min træner var dog at trække hende ud af prøven på grund af sygdom, da hun kastede op om eftermiddagen 😞

Ibiza and I competed in an IGP1 test today and we started really well with 94 points in track ❤ with excellent at all 3 objects and cracks. 1 and 2 long side with SG and last long side with excellent. However, the choice from my coach was to withdraw her from the test due to illness when she vomited in the afternoon 😞


10-01-2019

Ibiza Embark tested with 177 Free and 1 carrier ❤


04-01-2019

Ibiza von der Leibgarde tested DM N/N (Clear) ❤ 


17-12-2018

Black Ballerina Dargo tested DM N/N (Clear) ❤


27-10-2018

DDK grp. Thy, with helper: Mr. Sebastian Maack and judge: Mr. Armin Hoppe, DE

Ibiza og jeg bestod vores ZTP med SG 1A ❤ 

 Ibiza and I passed ZTP with SG 1A ❤ 


05-08-2018

Ibiza og jeg bestod vores BH prøve ❤ 

 Ibiza and I passed our BH test ❤


05-12-2017

Ibiza von der Leibgarde tested DNA profil ❤

Black Ballerina Dargo tested DNA profil ❤


17-09-2017

DDK Grandprix Show in Grp. Odense, Judge:  Ms. Birgit Seloy, DK, Ibiza von der Leibgarde ❤

Excellent, 1st place with CK in junior class female  and now KLBJCH (Clubjuniorchampion) in DDK ❤


14-09-2017

Ibiza von der Leibgarde tested PHTVL / PHPV Free ❤


13-08-2017

DDK Grandprix Show in Grp. Nordjylland, Judge: Mr. Allan Berling Christensen, DK

Excellent, 1st place with CK in junior class female  ❤ Ibiza von der Leibgarde ❤


18-07-2017

Ibiza von der Leibgarde tested HD A and AD 0 and OCD unaffected and Spondylosis free ❤


04-06-2017

Dobermann Verein, Abteilung Altona, Germany, Judge: Mr. Thomas Becht, DE

Very Good, 4th place in junior class female ❤ Ibiza von der Leibgarde ❤


28-05-2017

DDK Grandprix Show in Grp. Horsens, Judge: Mr.  Norbert Daube, DE

Very Good, 1st place in junior class female  ❤ Ibiza von der Leibgarde ❤


01-05-2017

Dobermann Verein, Landesgruppen-Siegerschau Hessen, Germany, Judge: Mr. Armin Hoppe, DE

Sehr gut, 4th place in junior class female ❤ Ibiza von der Leibgarde ❤


22-12-2016

Black Ballerina Dargo Spondylosis free ❤


16-07-2016

Ibiza von der Leibgarde is tested vWD N/N (Clear) and D-locus N/d1 (carrier) ❤


18-10-2015

Dargo og jeg bestod vores SPr1 med 97 point i Tyskland ❤

Dargo and I passed our SPr1 with 97 points in Germany ❤ 


08-08-2015

Dargo og jeg gik op til IPO1 prøve, men Dargo havde en fest, så vi må på den igen. 

Dargo and I went to the IPO1 test but Dargo had a party so we did not get through. 


16-05-2015

Dargo og jeg gik til begynder ABC prøve og fik A65 og B88 og C100 point ❤ 

 Dargo and I got A65 and B88 and C100 points in ABC test ❤


07-12-2014

Dargo og bestod begynder AB prøve med A85 og B89 point ❤ 

Dargo and I passed AB test with A85 and B89 points ❤ 


04-10-2014

Dargo og jeg bestod begynder B prøve med 96 point og blev Danmarksmester ❤

Dargo and I passed B-test with 96 points in DDK Championship and got 1st place ❤


11-09-2014

Black Ballerina Dargo tested PHTVL / PHPV Free ❤


19-08-2014

Black Ballerina Dargo tested vWD N/vWd1 = carrier ❤ 


05-07-2014

Brandenburg, Germany with helper: Mr Detlef Hörnke and judge: Mr. Armin Hoppe, DE

Dargo og jeg bestod vores ZTP med SG 1A ❤ 

 Dargo and I passed ZTP with SG 1A ❤ 


16-03-2014

Dargo og jeg bestod vores BH prøve ❤ 

 Dargo and I passed our BH test ❤


19-01-2014

Dargo og jeg bestod begynder B prøve med 90 point ❤

Dargo and I passed B-test with 90 points ❤ 


23-11-2013

Dargo og jeg gik op til BH prøve, men Dargo havde en fest, så vi må på den igen.

Dargo and I went to BH test but Dargo had a party ❤ so we did not get through the test. 


23-06-2013

Dargo og jeg bestod begynder B prøve med 76 point ❤ 

 Dargo and I passed B-test with 76 points ❤


14-03-2013

Dargo og jeg gik op til BH prøve, men Dargo havde en fest, så vi må på den igen. 

Dargo and I went to BH test but Dargo had a party ❤  so we did not get through the test.


09-09-2012

Belgium Dobermann Club - Hazeldonk Trofee, Judge : Mr. R. Douma, NL

Excellent, 3rd place in junior class male ❤ Black Ballerina Dargo ❤19-08-2012

DDK Grandprix Show in Grp. Odense, Judge: Mr. Rudi Killmaier, DE

Excellent, 1st place with CK in junior class male ❤ Black Ballerina Dargo ❤


15-08-2012

Black Ballerina Dargo tested HD A and AD 0 and OCD unaffected ❤


27-05-2012

DDK Winner Show in Grp. Nordjylland, Judge: Mr. Martin Geschwindl,  AT

Excellent, 2nd place in junior class male ❤  Black Ballerina Dargo ❤


11-09-2011

Belgium Dobermann Club - Hazeldonk Trofee

Excellent, 1st place in baby class male ❤  Black Ballerina Dargo ❤